FORGOT YOUR DETAILS?

CO OFERUJEMY

Instalacje przemysłowe

Główną gałęzią działalności firmy ELEKTROPOL są realizacje projektów energetycznych na terenach zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Bazując na doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach świadczymy kompleksowe usługi energetyczne od etapu projektowego do oddania pod klucz. Realizujemy szeroki zakres prac w zakresie instalacji przemysłowych, świadczonych przy ścisłym przestrzeganiu zasad odpowiedzialności, fachowości oraz najwyższej jakości.

Należą do nich:

 • Pełen zakres prac w zakresie instalacji przemysłowych
 • Projektowanie i montaż przemysłowych rozdzielnic SN i nn wraz z rozruchem
 • Instalacje energooszczędnego, inteligentnego oświetlenia
 • Obsługa techniczna i konserwacja obiektów przemysłowych
 • Montaż i rozruch maszyn i urządzeń przemysłowych
 • Dobór odpowiednich parametrów zabezpieczeń elementów zasilających zakład
 • Pomiary i przeglądy instalacji, maszyn i urządzeń
 • Audyt i consulting mające na celu zwiększenie wydajności i zmniejszenie energochłonności zakładu.

Projekty i realizacje

Ważną sferą działalności ELEKTROPOLu są zagadnienia projektowe i realizacyjne.

Integralnym elementem naszego przedsiębiorstwa jest prężne biuro projektowe. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę z udokumentowanymi uprawnieniami projektowymi.

Wykonujemy dokumentacje projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakładach energetycznych i urzędach w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego napięcia oraz 110kV.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym pozwalającym na pełną realizację systemów zasilających dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo-usługowych, oraz obiektów użyteczności publicznej.

Gwarantujemy najwyższą jakość w trakcie projektowania, budowy i uruchomienia:

 • linii kablowych i napowietrznych niskiego oraz średniego napięcia
 • stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn wnętrzowych i napowietrznych, włączając całość towarzyszących robót budowlanych i sanitarnych.
 • układów pomiarowych
 • instalacji elektrycznych wnętrzowych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej
 • instalacji inteligentnego budynku EIB/KNX
 • instalacji sterowniczych, telewizji przemysłowej i abonenckiej, sieci strukturalnej
 • instalacji ochrony odgromowej
 • instalacji na potrzeby energetyki zawodowej
 • instalacji elektroenergetycznych w obiektach przemysłowych
 • rozdzielnic głównych średniego i niskiego napięcia
 • rozdzielnic budowlanych
 • układów kompensacji mocy biernej
 • tablic pomiarowych i szaf sterowniczych
 • oświetlenia ulic, placów oraz elewacji budynków
 • zasilania placów budów
 • energooszczędnych instalacji oświetleniowych

Obsługa techniczna

Realizujemy utrzymanie ruchu na terenie obiektów przemysłowych oraz stały nadzór techniczny nad prawidłową pracą urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z Prawem Energetycznym, Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi Użytkowania Obiektów Budowlanych oraz wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Audyt

Nowoczesna energetyka wymaga systematycznego redukowania wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej możliwe jest między innymi dzięki usprawnieniu systemów zasilających i podniesieniu wydajności urządzeń elektrycznych.

Na potrzeby naszych Klientów wykonujemy usługi analityczne, doradcze i audytorskie    z zakresu efektywności energetycznej oraz sprawności technicznej obiektów budowlanych, zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, domów wielo- i jednorodzinnych.

Systematyczne pojawianie się nowych technologii i wzrost ich dostępności sprawiają, że każdą instalację można usprawnić. Współpracujemy z najlepszymi na rynku dostawcami sprzętu pozwalającego na obniżenie zużycia energii oraz ochronę środowiska. Wprowadzamy usprawnienia w systemach istniejących,              a także projektujemy i wykonujemy je od podstaw.

Zarządzanie nieruchomościami

Kompleksowa obsługa nieruchomości obejmująca obsługę obiektu – zarządzanie, koordynację  BHP i Ppoż., techniczne utrzymanie nieruchomości, zarządzanie urządzeniami podległymi UDT, konserwację i przeglądy urządzeń podległych UDT, utrzymanie czystości Obiektu (wewnątrz i na zewnątrz) – nadzór i koordynacja, ochrona  Obiektu, gospodarowanie odpadami.

Nasz styl zarządzania to:

Pełen zaangażowanie, w tym dbanie o infrastrukturę

• Odpowiednio przygotowana kadra - w firmie zatrudnieni są specjaliści z doświadczeniem i o wysokich kwalifikacjach

• Posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz bazy materiałowo – sprzętowej

• Aktywne zarządzanie nieruchomością

• Systemowe realizacje umów z najemcami – procedury postępowania, cykliczne spotkania, terminy reakcji

• Kompleksowość usługi

• Lojalność i dyskrecja

• Stale wzrastający profesjonalizm i jakość firmy oraz świadczonych usług 

• Satysfakcjonująca współpraca

• Optymalizacja kosztów związanych z obsługą techniczną systemów oraz bezpieczeństwa w obiekcie

• Kilkunastoletnie doświadczenie poparte referencjami

TOP