Regulatory napięcia

Montaż regulatorów napięcia VR-32

na ekologicznych stanowiskach transformatorowych na stacji 15/15 kV Chorzele dla PGE Dystrybucja S.A. Zakres prac: a) budowa szczelnych stanowisk ekologicznych pod regulatory napięcia (misa olejowa, system separacji wody od oleju, krata WEMA), b) budowa słupowych punktów rozłącznikowych (sterowanych), c) wizualizacja stanowiska na schematach map w systemie dyspozytorskim, d) telesterowanie z systemu dyspozytorskiego punktami rozłącznikowymi oraz regulatorami napięcia VR-32, e) budowa linii kablowych oraz napowietrznych niskiego i średniego napięcia,